Alle buurtstallingen in Den Haag op één website te vinden

Het beoogde product is een website met voor alle buurtstallingen:

  • De gegevens: aantal plaatsen, de kosten en contactpersoon
  • Zoekfunctie: zoeken per wijk, postcode en op type stalling (fiets/bromfiets/incl. reparatie werkplaats.
  • Relevante links: dagstallingen (o.a. biesieklette), bewonersorganisaties.

De informatievergaring over buurtstallingen gebeurt door aanschrijven of telefoneren van relevante partijen:

  • Bewonersorganisaties
  • Rijwielhandelaren
  • Stallingsbeheerders
  • Fietsersbond

De behoefte aan buurtstallingen voor fietsen in Den Haag is groot en het aanbod is beperkt en onduidelijk.

De behoefte aan buurstallingen.
Den Haag heeft vele vooroorlogse wijken waarin de huizen geen berging hebben voor een fiets. Stallen op straat op straat heeft het grote risico van vandalisme en diefstal, met name voor nieuwe fietsen.  Stallen binnenshuis in het gangportaal is bezwaarlijk voor bewoners van appartementen op de 1e- en 2e verdieping, en vaak niet eens fysiek mogelijk voor zover het om kinderen en ouderen gaat. Met een buurtstalling wordt voldaan aan de behoefte van een beschutte en veilige stalling.

In Den Haag is een behoefte aan minstens 50 buurtstallingen met plaats voor 5,000-10,000 fietsen. Deze schatting is gemaakt op basis van het stallingsgebruik in de Bomenbuurt en in Amsterdam.

Het aanbod aan buurstallingen.
Ervaringen in de bomenbuurt wijzen erop dat het aanbod van stallingen kleiner is dan de vraag en –belangrijker- dat vraag op zijn beurt aanbod creëert. In de bomenbuurt zijn de afgelopen jaren 6 buurtstallingen gerealiseerd met een capaciteit van ca. 300 fietsen. Twee hiervan zijn onder beheer van de Stichting Bewoners Organisatie Bomenbuurt en 4 bij een particulier. Na de ingebruikname van de 1e van de 6 stallingen ontstond er een wachtlijst van 4 jaar! Het bestaan van deze wachtlijst maakte het gat in de markt duidelijk voor een particulier die vervolgens een stallingsruimte ging exploiteren.

Stallingen worden veelal op kleine schaal beheerd en adverteren is niet gebruikelijk. Stallingsbeheerders kennen elkaar niet, maar hebben  -zo bleek uit gesprekken met enkele beheerders- wel degelijk behoefte aan uitwisseling van informatie. Dit is te verwachten aangezien ze nauwelijks concurrenten zijn (immers lokaal gebonden), maar wel algemene, stalling specifieke problemen hebben. De verwachting is dat de website een positieve bijdrage zal geven aan stallingsbeheerders: zij kunnen op zijn minst elkaar vinden.

De twee functies van www.stallingdenhaag.nl
Er zijn op dit moment niet voldoende buurtstallingen en degene die er zijn, zijn moeilijk te vinden. Dit is een gedeeltelijke kip-ei situatie, en de website zal helpen dit te doorbreken:  indien het gemakkelijker wordt om een buurtstalling te vinden met een plaats zal het gebruik van dergelijke stallingsplaatsen toenemen. Bij een toenemend gebruik zal het daarnaast voor stallingbeheerders aantrekkelijker worden extra stallingsplaatsen te realiseren. Verwacht mag worden dat de site www.buurtstallingdenhaag.nl een positief effect heeft op de beschikbaarheid en het gebruik van buurtstallingen in Den Haag.

De toekomst
Na een opstartperiode moet een vrij compleet overzicht van fietsenstallingen in Den Haag gerealiseerd zijn. Daarna zal worden onderzocht of de website enkel moet worden onderhouden, of dat er wellicht diensten zijn (web-gebaseerd of anderszins) waarmee het aantal buurtstallingen kan worden vergroot (centraal via website stallingsplaats aanvragen, informatie-uitwisseling stallingsbeheerders, samenwerking/contacten leggen met gemeente etc.)