De Zeefiets

De Zeefiets
Van Kinsbergenstraat 5, 2518 GV Den Haag, T 06 4750 1230
Plaatsen
Capaciteit
Beschikbaar
Fiets
Scooter
Motor
Bakfiets
Scootmobiel
152
5
-
8
5
25
2
-
2
4

KOSTEN
De kosten bedragen per fietsplaats € 21,00 (elektrische fiets € 22,50), bakfiets (prijs op aanvraag) per maand, zowel onder als boven. Electrische scooters en scootmobiel € 47,50 per maand. Borg voor de key-tag (toegangssleutel) bedraagt € 25,00. De huur dient per kwartaal vooraf betaald te worden. The cost per cycle will be € 21,00 (electronic bike € 22,50), cargo bike (price on request) per month, both above and below. Electric scooters and Mobility scooters € 47,60 per month. Deposit for the key tag (access key) is € 25,00. The rent is payable in advance quarterly.
BIJZONDERHEDEN
Reserveer nu om een plaats in stalling te garanderen. De stalling is 24 uur bereikbaar en is afgesloten met een elektronisch slot. De stalling bestaat uit fietsrekken onder en boven. De fietsenstalling is voorzien van een beveiligingscamera. Fietsenstalling De Zeefiets kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, beschadigingen en brand. You are welcome to have a look. Book now to secure a place in the bike storage. The garage is accessible 24 hours and closed with an electronic lock. The parking consist of bicycle racks above and below. The bicycle storage is provided with a security camera. Bike Storage De Zeefiets can not be held responsible for theft, damage or fire.

OPMERKINGEN
Contract beëindigen Het opzeggen van de plaats in de stalling dient per kwartaal te gebeuren en tevens vóór de eerste van de maand. Betalingsachterstand Bij een huurachterstand van meer dan twee maanden vervalt het recht op de plaats in de stalling. Voor meer informatie: dezeefiets@gmail.com. End contract The cancellation of the place in the garage should be done quarterly and also before the first of the month. Arrears When rent arrears of more than two months the contract will be broken and your bike will be removed from the bike storage. For more information: dezeefiets@gmail.com.