Fietsenstalling Abeelstraat

Fietsenstalling Abeelstraat
Abeelstraat 3, 2565 XP Den Haag, T 085-0410707
Plaatsen
Capaciteit
Beschikbaar
Fiets
Scooter
Motor
Bakfiets
Scootmobiel
62
-
-
-
-
2
-
-
-
-

KOSTEN
De kosten voor de stalling bedragen € 15,00 per fietsplaats per maand. De borg bedraagt € 30,- (€ 25,- voor de toegangssleutel en € 5,- voor de penning aan de fiets). Bij verlies van de toegangssleutel en/of penning vervalt het recht op teruggave van de borg. De huurpenningen zijn per kwartaal vooraf verschuldigd. U dient zorg te dragen voor een geplande bankoverschrijving, waarbij de huurpenningen voor of op de eerste van het betreffende kwartaal bijgeschreven dienen te zijn. Het opzeggen van een stallingsplaats dient 2 maanden van te voren per mail te geschieden en tevens vóór de eerste van de maand ontvangen te zijn. De eventueel teveel betaalde huur wordt dan in het eerstvolgende kwartaal teruggestort. Bij een huurachterstand van meer dan 2 maanden vervalt het recht op de stallingsplaats.
BIJZONDERHEDEN
Toegangssleutels en penningen worden uitgegeven door de werkgroep Fietsenstalling Bomenbuurt.

OPMERKINGEN
De stalling is 24/7 bereikbaar en is afgesloten met een elektronisch slot. De stalling bestaat uit fietsrekken losse stallingsplaatsen en Velovators (tilliften) Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, beschadigingen of brand.